Dit is onze nieuwe Website. De oude Site was nog een Magento 1, waarvan de service per 1 juni 2020 ophield met alle veiligheids gevaren van dien. Wij hopen dat deze enigszins eenvoudiger en meer werkbaar is dan de oude. Gezien het feit dat we niet weten hoe de toekomst er na de Corona Crisis uit gaat zien en het feit dat we derhalve niet kunnen overzien hoe lang we nog door kunnen en willen gaan heeft ons doen besluiten niet te gaan voor een dure externe oplossing maar hebben we gekozen voor de oplossing met Shopify.Dit programma heeft het voordeel dat je het meeste zelf kunt doen en nu er toch tijd voor was hebben we die keuze gemaakt.Er zullen beslist fouten in zitten het zal beslist mooier kunnen maar het ging ons voornamelijk om de eenvoud en gemak. Het gaat u allen hopelijk goed en we hopen u op korte termijn weer te kunnen helpen in onze stand. Karin en Hans